fbpx

Privacy en cookieverklaring

Foonfoto / Sweet’s Media (hierna ‘we,’ ‘wij’ of ‘ons’) respecteert de privacy van haar bezoekers, workshopdeelnemers, opdrachtgevers en (webshop) klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en/of verwerkt. Ons doel is om jouw persoonlijke informatie met respect te behandelen en jou de controle te laten behouden. Het is belangrijk dat je weet welke persoonlijke gegevens door ons over jou worden verzameld en hoe wij deze gebruiken.

Welke informatie hebben we en waar halen we die vandaan

Sweet’s Media – Foonfoto verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– We analyseren jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.
– We verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (afhankelijk van het doel) van jou verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via janou@sweetsmedia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sweet’s Media – Foonfoto) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sweet’s Media – Foonfoto blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Je informatie onderhouden en beveiligen

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De veiligheidsmaatregelen die we gebruiken, hangen af van het type informatie dat we verzamelen. Hierbij kun je denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles.

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig om de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen, voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren.

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sweetsmedia.nl

Cookies

Foonfoto.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ook gebruiken wij Google Analytics (zie hierna). 

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt ervoor kiezen om onze cookies te blokkeren. Dit kan via de voorkeuren in je browser (Do Not Track) of met browserextensies zoals Adblock voor Firefox. Het blokkeren van cookies kan de mogelijkheden op websites beperken.

Google analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om in het kader van marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens van website bezoekers bij te houden. In dit kader kan met name het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Jouw IP-adres wordt geanonimiseerd opgeslagen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Bij de instellingen van Google Analytics voor Foonfoto.nl en Sweetsmedia.nl hebben wij aangegeven dat de informatie na 14 maanden automatisch wordt verwijderd.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Facebook Pixel 

Analytische cookie die websitebezoek meet. Wij gebruiken een Facebook Pixel om:

  • de effectiviteit van advertenties te meten (te analyseren hoeveel procent van de mensen die een advertentie ziet de website bezoekt, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of een bestelling plaatst);
  • vergelijkbare doelgroepen te maken die lijken op websitebezoekers om zo nieuwe klanten te werven die baat kunnen hebben bij het aanbod op de website;
  • je uit te sluiten van advertenties als je je recent hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, zodat je geen irrelevante advertenties te zien krijgt.

Op onderstaande pagina lees je hoe je kunt instellen hoe Facebook je gegevens gebruikt om je advertenties te tonen en hoe je je kunt afmelden voor de weergave van op online interesse gebaseerde advertenties van Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Het privacy beleid van Facebook vind je hier: https://www.facebook.com/about/privacy/

Op deze pagina staat uitgelegd hoe je op ieder moment je instellingen voor Facebook advertenties kunt inzien en aanpassen.

Mailinglist

De door jouw ingevulde gegevens voor de mailinglist worden slechts gebruikt voor het verzenden van informatiemails en nieuwsbrieven vanuit Foonfoto.nl. Na definitieve inschrijving ontvang je een email ter bevestiging van de aanmelding. In deze email staat ook de wijze van afmelden beschreven. De mailings van foonfoto.nl worden in de nabije toekomst gestart en kunnen eventueel aanbiedingen en links naar websites van derden bevatten. Je kunt je te allen tijde afmelden voor deze mailinglist.

De email adressen van abonnees zijn niet publiek toegankelijk en wij verstrekken deze nooit aan derden. Voor het versturen van mailingen maken wij gebruik van de software van MailChimp. Heb je vragen over deze dienst of het gebruik van je gegevens, neem dan contact op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens. En je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sweetsmedia.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Bij klachten kun je uiteraard contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden je echter aan om altijd eerst ons te contacteren om ons eerst te laten proberen je te helpen.

Wijzigingen privacybeleid

Als we ooit belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons privacybeleid, laten we het je weten. Indien nodig vragen wij ook jouw toestemming. We zullen deze gegevens beschermen tegen misbruik.

Contactgegevens

Als je meer informatie wilt of vragen hebt, kun je contact opnemen met Janou Zoet, binnen Sweet’s Media – Foonfoto verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Zij is te bereiken via 06-51036703 en  info@sweetsmedia.nl.

Foonfoto is onderdeel van Sweet’s Media, ingeschreven onder KvK nummer 51974584, gevestigd aan Dr. W. Nijestraat 54, 2064XD Spaarndam.

LAATST GEWIJZIGD: 25-05-2018